Bestuur NOVO

Functie Naam Lid van
Voorzitter
Richard Loomans
Valkerij Equipage Jacoba van Beieren
Secretaris
Erik Abma
Nederland Valkeniers verbond "Adriaan Mollen"
Penningmeester
Louis Smulders
Orde der Nederlandse valkeniers
Lid
Erik Koffeman
Nederland Valkeniers verbond "Adriaan Mollen"
Lid
Adriaan van den Eynden
Valkerij Equipage Jacoba van Beieren
Lid
Tula Stapert
Orde der Nederlandse valkeniers

Secretariaat

huif_wit_2

Orde der Nederlandse Valkeniers

Valkerij Equipage Jacoba van Beieren

Nederlands Valkeniers verbond "Adriaan Mollen"

Secretariaat
Erik Snijder
Dorpslaan 12
2957 XE  Nieuw – Lekkerkerk
Nederland

e-mail:
secretaris@ordedernederlandsevalkeniers.com
Website:
https://www.ordedernederlandsevalkeniers.com

Secretariaat
Mw. R. Wagenaar
Pullen 9
5513 NP Wintelre
Nederland

e-mail:
info@valkerij-equipage-jvb.nl
Website:
 
http://www.valkerij-equipage-jvb.nl

Secretariaat
Erik Abma
Höhenweg 10
69250 Schönau

e-mail:
info@adriaanmollen.com
Website:
 www.adriaanmollen.com