Leden

Bestuur NOVO

Functie Lid van
Voorzitter Richard Loomans Valkerij Equipage Jacoba van Beieren
Secretaris Erik Abma Nederlands Valkeniers verbond "Adriaan Mollen"
Penningmeester Louis Smulders Orde der Nederlandse Valkeniers
Lid Erik Koffeman Nederlands Valkeniers verbond "Adriaan Mollen"
Lid Adriaan van den Eynden Valkerij Equipage Jacoba van Beieren
Lid Paul Huizing Orde der Nederlandse Valkeniers

huif_wit_2

Orde der Nederlandse Valkeniers

Secretariaat
T. Kuijs
Zuid Carolinaweg 32
5453 JH Langenboom
e-mail ordedernederlandsevalkeniers@ziggo.nl
Website http://www.ordedernederlandsevalkeniers.com

Valkerij Equipage Jacoba van Beieren

Secretariaat
Mw. R. Wagenaar
Pullen 9
5513 NP Wintelre
Nederland
e-mail
info@valkerij-equipage-jvb.nl
Website http://www.valkerij-equipage-jvb.nl

Nederlands Valkeniers verbond "Adriaan Mollen"

Secretariaat
Erik Abma
Höhenweg 10
69250 Schönau
e-mail
info@adriaanmollen.com
Website www.adriaanmollen.com