Leden

Bestuur NOVO

Functie Naam Lid van
Voorzitter
Philippe König
Nederlands Valkeniersverbond "Adriaan Mollen"
Secretaris
Mark van Appeldorn
Nederlands Valkeniersverbond "Adriaan Mollen"
Penningmeester
Louis Smulders
Orde der Nederlandse valkeniers
Lid
Richard Loomans
Valkerij Equipage Jacoba van Beieren
Lid
Adriaan van den Eynden
Valkerij Equipage Jacoba van Beieren
Lid
Tula Stapert
Orde der Nederlandse valkeniers


Secretariaat

huif_wit_2

Orde der Nederlandse Valkeniers

Valkerij Equipage Jacoba van Beieren

Nederlands Valkeniersverbond "Adriaan Mollen"

Secretariaat
Erik Snijder
Dorpslaan 12
2957 XE  Nieuw – Lekkerkerk
Nederland

e-mail:
secretaris@ordedernederlandsevalkeniers.com
Website:
https://www.ordedernederlandsevalkeniers.com

Secretariaat
Mw. R. Wagenaar
Pullen 9
5513 NP Wintelre
Nederland

e-mail:
info@valkerij-equipage-jvb.nl
Website:
 
http://www.valkerij-equipage-jvb.nl

Secretariaat
Mark van Appeldorn
Meierijlaan 30
2548 NN  Den Haag

e-mail:
info@adriaanmollen.com
Website:
 www.adriaanmollen.com