Aanvullende informatie – Landelijke ophokplicht en maatregelen betreffende de valkerij.

Beste Leden,
Op basis van nieuwe informatie betreffende de ophokplicht kunnen we u, in aanvulling op ons eerder bericht, meedelen dat ook voor deze vogelgriepuitbraak de lijn van 2016 wordt voortgezet. Dat betekent in concreto dat:

Binnen 10 km van het bedrijf in Biddinghuizen de jacht op wilde watervogels is verboden. Het is in deze zone ook verboden te jagen indien daarbij wilde watervogels worden verstoord.

Buiten de 10-kilometer-zone een ophokplicht voor bepaalde vogelsoorten geldt maar dit betreft niet de vogels waarmee gejaagd wordt (valkerij). Buiten de 10-kilometer-zone gelden geen beperkingen voor de jacht. 

Oproep aan valkeniers: maak melding van dode (water)vogels
Het NOVO roept de valkeniers op om dood gevonden (water)vogels te melden indien men meerdere dode watervogels (meer dan 3 eenden, zwanen of ganzen op eenzelfde plaats vindt. Neem in dat geval contact op met de NVWA via 045 – 546 31 88.