Aspirantenavonden 2021

Wintelre, juli 2021

Binnenkort starten wij weer met de aspirantenavonden.

Deze avonden zijn verplicht voor iedere aspirant. Hun aanwezigheid wordt bij deze avonden daarom ook op de stagekaart afgetekend. Ofschoon een aspirant 2 jaren heeft om dit lessenpakket te volgen heeft het duidelijk onze voorkeur dat deze avonden voorafgaande aan de stage perioden worden gevolgd. Wij enthousiasmeren dit, om de werkdruk bij onze mentoren te minimaliseren,

De aspiranten beschikken immer dan bij aanvang al over een essentiële basiskennis

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn deze avonden toegankelijk voor alle aspiranten.

Voor aspiranten, die lid zijn van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen geldt, -omdat het NOVO deze avonden faciliteert-, een gedifferentieerde kostprijs.

Wat kunt u verwachten.

U krijgt les volgens een vooropgezet lesplan dat aansluit bij de in de wet beschreven 11 vaardigheden. Voor de beheersbaarheid zijn deze vaardigheden vertaald in eindtermen /competenties.

Tijdens de les krijgt de aspirant uitreikstukken en vragen over de gedoceerde stof uitgereikt.

In iedere volgende les worden deze vragen dan weer behandeld. Naast de theorie krijgt de aspirant waar mogelijk ook praktijkles om zelfstandig aangeleerde vaardigheden te beoefenen.

De avonden worden verzorgd door docenten afkomstig uit onze verenigingen en zullen om stipt 20:00 uur beginnen. De zaal zal vanaf 19:30 uur open zijn. Er zal een pauze van ongeveer 20 minuten zijn om circa 20:50 uur en de avonden eindigen tussen 22:00 en 22:30 uur.

De avonden zullen (indien niet anders vermeld) plaatsvinden bij “ ZOO Veldhoven”, Wintelresedijk 51, 5507 PP Veldhoven.

Vanaf de N2 (let op, niet de A2!) neemt u afrit 29, hier moet u de borden Flightforum aanhouden, daarna volgt u de borden Industrieterrein Habraken. U komt uit op de Oersebaan waar u op de 5e rotonde de eerste afslag rechts neemt. Na 20 meter is rechtsaf de Wintelresedijk. De meeste navigatiesystemen komen uit bij een afgesloten weg, neem dus vooral deze routebeschrijving mee.

Kosten

Wij vragen voor deze avonden voor leden van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen een eigen bijdrage van €15,- per persoon, per avond.

Niet leden, kunnen ook deelnemen, maar omdat zij gebruik maken van NOVO faciliteiten, geldt voor hen een  kostprijs van €50,- per avond.

Corona

Als gevolg van de corona pandemie zijn wij gehouden aan bindende veiligheidsvoorwaarden, om de eventuele kans op besmetting te voorkomen/minimaliseren. Wat die veiligheidsbepalingen tegen die tijd exact inhouden is op dit moment nog niet bekend. Wij zullen u dat nog tijdig laten weten.

De lessen starten deze cyclus later dan normaal te doen gebruikelijk. Dit is het directe gevolg van inhaallessen (-ten behoeve van het theoretisch inhaal examen, dat nu op 18 september zal worden afgenomen-) die om reden van corona eerst in ingehaald moesten worden.

Sorry voor deze overlast.

Het rooster van de avonden in 2021 ziet er als volgt uit:

Start

9 september:

Eerste uur / kennismaking, Uitreiken informatiemap, uitleg over de 11 vaardigheden, de eindtermen, de werkwijze van het portfolio en de stagekaart,

de eisen die aan de opleiding worden gesteld en de voorwaarden voor het maken en beoordelen van de stageverslagen.

Roofvogelherkenning, die zich uitsluitend beperkt tot de in de syllabus genoemde soorten.

Na de pauze: de chronologie van de 11 vaardigheden.

Vaardigheid H1

De omgang met Jachtvogels

Afbakening: Aanschaf en voorwaarden, de transportwijzen, inrollen, administratieve

verplichtingen, de huisvesting, de dagelijkse omgang, training en communicatie

16 september: praktijkavond:

Vaardigheid H2

Aanleggen en vervaardigen van tuigage

Afbakening: Fournituren, leerbewerking, knopen, hulpmiddelen.

(NB! Schaar, snijplank, gaatjestang en mesje zelf meenemen).

Vaardigheid H3

(Dit betreft een onderdeel van) de Verzorging van jachtvogels

            Afbakening: behandeling van het verenkleed, de verzorging van de handen, de nagels

en de snavel

23 september:

Vaardigheid H3

Verzorging van jachtvogels (vervolg)

Afbakening: Controle gezondheid, hygiëne bepalingen, voedsel en voedselveiligheid,

ziekteleer en medicijnen

Vaardigheid H4

Het dragen en zeeg maken van jachtvogels

Afbakening: Juveniele, (versus) een gemuite jachtvogel, conditiegewicht, zeeg maken,

afdragen, de muit, het muithuis en de opname van de vogel na de muit

30 september:

Vaardigheid H5

Het aanleren van gewenst gedrag en het jagen met een jachtvogel

            Afbakening: In conditie brengen en houden, binden aan de loer/balg, aan haar- en veerwild

brengen, gewenning aan honden en fretten, het aanleren van gewenst gedrag en het

communiceren met jachtvogels.

Vaardigheid H6

Het voorkomen en afleren van ongewenst gedrag

Afbakening: het herkennen, voorkomen en afleren van ongewenst gedrag

De afronding van nog onbehandelde onderdelen in de Vaardigheden Het houden, verzorgen en afdragen van jachtvogels.

7 oktober:

Ingelaste inhaalles voor de onderwerpen die nog niet volledig behandeld zijn

14 oktober:

Vaardigheid J1

Beoordelen inzetbaarheid jachtvogels

Afbakening:      symptomen en afwijkingen in uiterlijk gedrag, beoordelen van de

inzetbaarheid, gebruik van de weegschaal, jachtgewicht, organisatie en keuze van de jachtdag.

Vaardigheid J2

Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn

Afbakening:      Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn

21 oktober:

Vaardigheid J4

Zoeken en terugvangen van verloren jachtvogels

Afbakening:      Hulpmiddelen, werkwijze opsporen en het alloceren m.b.v. telemetrie en op

de natuurlijke manier.

Werkwijze terugvangen verloren jachtvogels inclusief, hulpmiddelen en de daaraan gekoppelde juridische en administratieve voorwaarden.

Vaardigheid J5

Toepassen Fret en Hond

Afbakening: Huisvesting, omgang, voeding, inzet en telemetrie

Afbakening: Staande en drijvende honden, inzet bij de hoge en de lage vlucht, het gebruik

van honden voor het schot, steadyness, aanschaf en training, commando’s, gebaar-

en fluitsignalen

De afronding van nog onbehandelde onderdelen bij De Jacht met Jachtvogels

28 oktober:

Wild praktijkavond.

Vaardigheid J3

Het doden van prooien en het slachten van aasdieren

Afbakening: Weidelijk doden, schoonmaken en behandelen van prooidieren en aasdieren (Neem hiervoor een eigen slachtmes en de map en stagekaarten mee).

Met vriendelijke groeten,

Het gehele docententeam.