Elementor #512

Aspirantenavonden 2022

Beste leden,

Binnenkort starten wij weer met de aspirantenavonden.

Deze avonden zijn verplicht voor iedere aspirant. Hun aanwezigheid wordt bij deze avonden daarom ook op de stagekaart afgetekend. Ofschoon een aspirant 2 jaren heeft om dit lessenpakket te volgen heeft het duidelijk onze voorkeur dat deze avonden voorafgaande aan de stage perioden worden gevolgd. Wij enthousiasmeren dit, om de werkdruk bij onze mentoren te minimaliseren, de aspiranten beschikken immer dan bij aanvang al over een essentiële basiskennis. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn deze avonden toegankelijk voor alle aspiranten. Voor aspiranten, die lid zijn van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen geldt, -omdat het NOVO deze avonden faciliteert-, een gedifferentieerde kostprijs.

 Wat kunt u verwachten:
U krijgt les volgens een vooropgezet lesplan dat aansluit bij de in de wet beschreven 11 vaardigheden. Voor de beheersbaarheid zijn deze vaardigheden vertaald in eindtermen /competenties. De lessen worden bij toerbeurt gegeven door ervaren valkeniers, ook kan gebruikt gemaakt worden van gastdocenten. Tijdens de les krijgt de aspirant uitreikstukken en vragen over de gedoceerde stof uitgereikt. In iedere volgende les worden deze vragen dan weer behandeld. Naast de theorie krijgt de aspirant waar mogelijk ook praktijkles om zelfstandig aangeleerde vaardigheden te beoefenen. Aanwezigheid bij de lessen wordt afgetekend op de stagekaart, die deel uitmaakt van het portfolio. 

De avonden worden verzorgd door docenten afkomstig uit onze verenigingen en zullen om stipt 20:00 uur beginnen. De zaal zal vanaf 19:30 uur open zijn. Er zal een pauze van ongeveer 20 minuten zijn om circa 20:50 uur en de avonden eindigen tussen 22:00 en 22:30 uur.

De avonden zullen (indien niet anders vermeld) plaatsvinden bij “ ZOO Veldhoven”, Wintelresedijk 51, 5507 PP Veldhoven. Vanaf de N2 (let op, niet de A2!) neemt u afrit 29, hier moet u de borden Flightforum aanhouden, daarna volgt u de borden Industrieterrein Habraken. U komt uit op de Oersebaan waar u op de 5e rotonde de eerste afslag rechts neemt. Na 20 meter is rechtsaf de Wintelresedijk. De meeste navigatiesystemen komen uit bij een afgesloten weg, neem dus vooral deze routebeschrijving mee.

 Kosten:
Wij vragen voor deze avonden voor leden van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen een eigen bijdrage van €15,- per persoon, per avond. Niet leden, kunnen ook deelnemen, maar omdat zij gebruik maken van NOVO faciliteiten, geldt voor hen een kostprijs van 50,- per avond.

 Corona:
Als gevolg van de corona pandemie zijn wij gehouden aan bindende veiligheidsvoorwaarden, om de eventuele kans op besmetting te voorkomen/minimaliseren. Wat die veiligheidsbepalingen tegen die tijd exact inhouden is op dit moment nog niet bekend. Wij zullen u dat nog tijdig laten weten.

Het rooster van de avonden in 2022 ziet er als volgt uit:

 Start 1 september:
Eerste uur / kennismaking, Uitreiken informatiemap, uitleg over de 11 vaardigheden, de eindtermen, de werkwijze van het portfolio en de stagekaart, de eisen die aan de opleiding worden gesteld en de voorwaarden voor het maken en beoordelen van de stageverslagen. Roofvogelherkenning, die zich uitsluitend beperkt tot de in de syllabus genoemde soorten. Na de pauze: de chronologie van de 11 vaardigheden.

 Vaardigheid H1 – De omgang met Jachtvogels:
 – afbakening: Aanschaf en voorwaarden, de transportwijzen, inrollen, administratieve
 – verplichtingen, de huisvesting, de dagelijkse omgang, training en communicatie

 8 september: praktijkavond:

Vaardigheid H2 – Aanleggen en vervaardigen van tuigage

 – Afbakening: Fournituren, leerbewerking, knopen, hulpmiddelen.
(NB! Schaar, snijplank, gaatjestang en mesje zelf meenemen).

Vaardigheid H3 – (Dit betreft een onderdeel van) de Verzorging van jachtvogels
 – afbakening: behandeling van het verenkleed, de verzorging van de handen, de nagels en de snavel

15 september:
 

Vaardigheid H3 – Verzorging van jachtvogels (vervolg)

 – afbakening: Controle gezondheid, hygiëne bepalingen, voedsel en voedselveiligheid, ziekteleer en medicijnen

Vaardigheid H4 – Het dragen en zeeg maken van jachtvogels

 – afbakening: Juveniele, (versus) een gemuite jachtvogel, conditiegewicht, zeeg maken, afdragen, de muit, het muithuis en de opname van de vogel na de muit

 22 september:

Vaardigheid H5 – Het aanleren van gewenst gedrag en het jagen met een jachtvogel
 – afbakening: In conditie brengen en houden, binden aan de loer/balg, aan haar- en veerwild brengen, gewenning aan honden en fretten, het aanleren van gewenst gedrag en het communiceren met jachtvogels.

Vaardigheid H6 – Het voorkomen en afleren van ongewenst gedrag

 – afbakening: het herkennen, voorkomen en afleren van ongewenst gedrag
 – De afronding van nog onbehandelde onderdelen in de Vaardigheden Het houden, verzorgen en afdragen van jachtvogels.

 29 september: 

Ingelaste inhaal les voor de onderwerpen die nog niet volledig behandeld zijn. 

6 oktober:

Vaardigheid J1 – Beoordelen inzetbaarheid jachtvogels

 – afbakening: symptomen en afwijkingen in uiterlijk gedrag, beoordelen van de inzetbaarheid, gebruik van de weegschaal, jachtgewicht, organisatie en keuze van de jachtdag.

Vaardigheid J2 – Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn

 – afbakening: Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn 

13 oktober:

Vaardigheid J4 – Zoeken en terugvangen van verloren jachtvogels

 – afbakening: Hulpmiddelen, werkwijze opsporen en het alloceren m.b.v. telemetrie en op de natuurlijke manier.
 – werkwijze terugvangen verloren jachtvogels inclusief, hulpmiddelen en de daaraan gekoppelde juridische en administratieve voorwaarden. 

Vaardigheid J5 – Toepassen Fret en Hond

A.      Fretteren

 – afbakening: Huisvesting, omgang, voeding, inzet en telemetrie
B.      Honden

        –  afbakening: Staande en drijvende honden, inzet bij de hoge en de lage vlucht, het gebruik van honden voor het schot, steadyness, aanschaf en training, commando’s, gebaar- en fluitsignalen
 – de afronding van nog onbehandelde onderdelen bij De Jacht met Jachtvogels


20 oktober:

 Wild praktijkavond.

Vaardigheid J3 – Het doden van prooien en het slachten van aasdieren
 – afbakening: Weidelijk doden, schoonmaken en behandelen van prooidieren en aasdieren (Neem hiervoor een eigen slachtmes en de map en stagekaarten mee).