Vogelgriep

Zoals bekend heerst er op dit moment vogelgriep van het zeer besmettelijke type H5N8. De overheid heeft inmiddels strenge maatregelen genomen die dagelijks worden ge-update zie: 

maatregelen-tegen-vogelgriep

Eigenaren van hobbyvogels, die als risicovogel (zoals pluimvee, watervogels en loopvogels) zijn genoemd, moeten voorkomen dat de dieren in contact komen met wilde (water)vogels of met vogelpoep. Bijvoorbeeld door de dieren onder te brengen in een ren of volière.

Ook jachtvogels zijn gevoelig voor deze variant en er zijn diverse meldingen van dode wilde roofvogels door dit virus. Ons advies is om gebieden waar dode vogels door vogelgriep zijn gevonden te vermijden. Wilde water- en loopvogels kunnen verontrust worden en daarnaast kunt u via de uitwerpselen het virus verder verspreiden. Via onderstaande link worden meldingen dagelijks bijgehouden zodat u kunt zien om welke gebieden het gaat:

monitoring-wilde-vogels

Inmiddels is er een jachtverbod van kracht dat geldt in het gebied waar een beschermings- en toezichtsgebied is ingesteld rond het besmette bedrijf. U kunt dit gebied zien op:

dierziektenviewer