Aspirantenavonden

Wintelre, juli 2019

Beste leden,
Binnenkort starten wij weer met de aspirantenavonden.
Deze avonden zijn verplicht voor iedere aspirant. Hun aanwezigheid wordt bij deze avonden daarom ook op de stagekaart afgetekend. Ofschoon een aspirant 2 jaren heeft om dit lessenpakket te volgen heeft het onze voorkeur (geen bindende eis) dat deze avonden voorafgaande aan de stage perioden worden gevolgd. Wij enthousiasmeren dit, om de werkdruk bij onze mentoren te minimaliseren,

De aspiranten beschikken immer dan bij aanvang al over een essentiële basiskennis. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn deze avonden toegankelijk voor alle aspiranten. Voor aspiranten, die lid zijn van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen geldt, -omdat het NOVO deze avonden faciliteert-, een gedifferentieerde kostprijs.

Wat kunt u verwachten:
U krijgt les volgens een vooropgezet lesplan dat aansluit bij de in de wet beschreven 11 vaardigheden. Voor de beheersbaarheid zijn deze vaardigheden vertaald in eindtermen.
Tijdens de les krijgt de aspirant uitreikstukken en vragen over de gedoceerde stof uitgereikt.
In iedere volgende les worden deze vragen dan weer behandeld. Naast de theorie krijgt de aspirant waar mogelijk ook praktijkles om zelfstandig aangeleerde vaardigheden te beoefenen.
De avonden worden verzorgd door docenten afkomstig uit onze verenigingen en zullen om stipt 20:00 uur beginnen. De zaal zal vanaf 19:30 uur open zijn. Er zal een pauze van ongeveer 20 minuten zijn om circa 20:50 uur en de avonden eindigen tussen 22:00 en 22:30 uur.
De avonden zullen (indien niet anders vermeld) plaatsvinden bij “ ZOO Veldhoven”, Wintelresedijk 51, 5507 PP Veldhoven.
Vanaf de N2 (let op, niet de A2!) neemt u afrit 29, hier moet u de borden Flightforum aanhouden, daarna volgt u de borden Industrieterrein Habraken. U komt uit op de Oersebaan waar u op de 5e rotonde de eerste afslag rechts neemt. Na 20 meter is rechtsaf de Wintelresedijk. De meeste navigatiesystemen komen uit bij een afgesloten weg, neem dus vooral deze routebeschrijving mee.

Kosten:
Wij vragen voor deze avonden voor leden van een van de bij het NOVO aangesloten verenigingen een eigen bijdrage van €15,- per persoon, per avond.
Niet leden, kunnen ook deelnemen, maar omdat zij gebruik maken van NOVO faciliteiten, geldt voor hen een kostprijs van €50,- per avond.

Het rooster van de avonden in 2019 ziet er als volgt uit:

5 september:
Eerste uur / kennismaking, Uitreiken informatiemap, uitleg over de 11 vaardigheden, de eindtermen, de werkwijze van het portfolio en de stagekaart, de eisen die aan de opleiding worden gesteld en de voorwaarden voor het maken en beoordelen van de stageverslagen.
Roofvogelherkenning, die zich uitsluitend beperkt tot de in de syllabus genoemde soorten.

Na de pauze: de chronologie van de 11 vaardigheden.

Vaardigheid H1
De omgang met Jachtvogels
Afbakening: Aanschaf en voorwaarden, de transportwijzen, inrollen, administratieve verplichtingen, de huisvesting, de dagelijkse omgang, training en communicatie

12 september: praktijkavond:
Vaardigheid H2
Aanleggen en vervaardigen van tuigage
Afbakening: Fournituren, leerbewerking, knopen, hulpmiddelen.
(NB! Schaar, snijplank, gaatjestang en mesje zelf meenemen).
Vaardigheid H3
(Dit betreft een onderdeel van) de Verzorging van jachtvogels
Afbakening: behandeling van het verenkleed, de verzorging van de handen, de nagels en de snavel

19 September:
Vaardigheid H3
Verzorging van jachtvogels (vervolg)
Afbakening: Controle gezondheid, hygiëne bepalingen, voedsel en voedselveiligheid, ziekteleer en medicijnen.
Vaardigheid H4
Het dragen en zeeg maken van jachtvogels
Afbakening: Juveniele, (versus) een gemuite jachtvogel, conditiegewicht, zeeg maken, afdragen, de muit, het muithuis en de opname van de vogel na de muit

26 September:
Vaardigheid H5
Het aanleren van gewenst gedrag en het jagen met een jachtvogel
Afbakening: In conditie brengen en houden, binden aan de loer/balg, aan haar- en veerwild brengen, gewenning aan honden en fretten, het aanleren van gewenst gedrag en het communiceren met jachtvogels.
Vaardigheid H6
Het voorkomen en afleren van ongewenst gedrag
Afbakening: het herkennen, voorkomen en afleren van ongewenst gedrag
De afronding van nog onbehandelde onderdelen in de Vaardigheden Het houden, verzorgen en afdragen van jachtvogels.

3 Oktober:
Vaardigheid J1
Beoordelen inzetbaarheid jachtvogels
Afbakening: symptomen en afwijkingen in uiterlijk gedrag, beoordelen van de inzetbaarheid, gebruik van de weegschaal, jachtgewicht, organisatie en keuze van de jachtdag.
Vaardigheid J2
Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn
Afbakening: Gebruik van fluit, loer, balg en vlieglijn

10 oktober:
Vaardigheid J4
Zoeken en terugvangen van verloren jachtvogels
Afbakening: Hulpmiddelen, werkwijze opsporen en het alloceren m.b.v. telemetrie en op de natuurlijke manier.
Werkwijze terugvangen verloren jachtvogels inclusief, hulpmiddelen en de daaraan gekoppelde juridische en administratieve voorwaarden.
Vaardigheid J5
Toepassen Fret en Hond
Fretteren
Afbakening: Huisvesting, omgang, voeding, inzet en telemetrie
Honden
Afbakening: Staande en drijvende honden, inzet bij de hoge en de lage vlucht, het gebruik van honden voor het schot, steadyness, aanschaf en training, commando’s, gebaar- en fluitsignalen
De afronding van nog onbehandelde onderdelen bij De Jacht met Jachtvogels

Zondagochtend: 3 oktober: Wild praktijkdag.
Vaardigheid J3
Het doden van prooien en het slachten van aasdieren
Afbakening: Weidelijk doden, schoonmaken en behandelen van prooidieren en aasdieren (Neem hiervoor een eigen slachtmes en de map en stagekaarten mee).
Aanvangstijdstip: 10:00 uur
Locatie bij poeliersbedrijf v.d. Cruijsen
Adres: Berentsweg 6,
5451GR te Mill

Met vriendelijke groeten,
Het gehele docententeam

Vakbekwaamheidsdiploma Vogels

“De afgelopen weken is het bestuur van het NOVO meerdere malen benaderd met vragen over het ‘gerucht’ dat voor het kweken van roofvogels het Vakbekwaamheidsdiploma Vogels is benodigd. Dit gerucht vindt zijn oorsprong in de Wet Dieren / Regeling houders van dieren, waarin het houden en fokken van huisdieren als een ‘bedrijfsmatige activiteit’ wordt aangemerkt, op grond waarvan men moet beschikken over een Vakbekwaamheidsdiploma. Hieruit vloeit voort dat de valkenier die roofvogels fokt (hoe kleinschalig ook) een bedrijfsmatige activiteit verricht en daarom dient te beschikken over het Vakbekwaamheidsdiploma Vogels. Eén van de vragen luidde dan ook in hoeverre houders van de valkeniersakte (en dus in bezit zijn van een valkeniersdiploma) hiervoor vrijstelling zouden kunnen krijgen.

Het bestuur van het NOVO heeft op grond van bovenstaande vragen en zorgen uitgebreid overleg gevoerd over dit onderwerp met de uitvoerende instantie van deze wet, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

De RVO stelt dat de Regeling houders van dieren uitsluitend van toepassing is voor huisdieren/gezelschapsdieren. Hoewel onder deskundigen momenteel een discussie gaande is om te bepalen welke dieren als gezelschapsdieren worden gezien, wordt erkend dat het houden van roofvogels niet eenvoudig is en daarom ook niet echt geschikt als gezelschapsdier. De regeling is dan ook vooral bedoeld voor soorten zoals papegaaien, parkieten, duiven en dergelijke. Met andere woorden, roofvogels vallen niet onder deze regeling waardoor voor het houden van en kweken met roofvogels geen Vakbekwaamheidsdiploma Vogels is benodigd. Voor het houden van roofvogels is uitsluitend een bezitsontheffing nodig en voor het jagen een valkeniersakte.

Met dit standpunt van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland hoopt het bestuur van het NOVO de zorgen te hebben kunnen wegnemen. Mocht u in de toekomst onverhoopt met een overijverig ambtenaar te maken krijgen die een andere mening is toegedaan, verzoek ik u hem/haar met het bestuur van het NOVO contact op te laten nemen. Wij nemen het dan van u over.

Het bestuur van het NOVO”